Oferta

Oferta

Oferujemy dla Państwa wykonanie kompleksowych projektów budowlanych i wykonawczych. Nasze projekty w zależności od potrzeb obejmują:

 • zagospodarowanie terenu,
 • koncepcję i projekt architektoniczny,
 • rozwiązania konstrukcyjne w zakresie konstrukcji stalowych, żelbetowych, drewnianych i murowych,
 • projekt instalacji sanitarnych (wod-kan, C.O. wentylacji),
 • projekt instalacji elektroenergetycznych,
 • projekt instalacji teletechnicznych,
 • projekt technologii w odniesieniu do obiektów handlowo- usługowych oraz produkcyjnych,
 • aranżację poszczególnych wnętrz,
 • analizę funkcjonalno- przestrzenną terenu wraz z małą architekturą i nasadzeniami roślinnymi,
 • programy funkcjonalno- użytkowe.

Realizujemy projekty z zakresu budownictwa kubaturowego oraz infrastruktury- szczegółowy zakres realizowanych opracowań znajdziecie Państwo w zakładce OBSZARY DZIAŁANIA.

Ponadto oferujemy:

 • ekspertyzy konstrukcyjne istniejących obiektów,
 • uzyskanie uzgodnień i opinii z zakresu BHP, zabezpieczeń przeciwpożarowych,
 • doradztwo w zakresie rozwiązań projektowych i materiałowo- technologicznych,
 • nadzór autorski oraz inwestorski,
 • opracowania środowiskowe,
 • przeglądy okresowe,
 • opracowania niezbędne z punktu Zamówień publicznych,
 • prowadzenie pełnej procedury administracyjnej.

Zapraszamy do współpracy.